eco-positief

leven alsof het er toe doet

Als ras-idealisten werken we vanuit het idee dat alles wat we doen, in de korte tijd dat we op deze aarde te gast zijn, er toe doet. Het klinkt wellicht groots maar ieder kind zal het met ons eens zijn, laten we de dingen mooier maken dan we ze aangetroffen hebben.

 
We werken als nieuwsgierige verbeteraars nooit één dimensionaal maar altijd vanuit een brede visie. Het stimuleren van een energietransitie, recycling en goede materialen zijn ingrediënten maar dat maakt nog geen goede soep. Te veel van één ingredient kan er voor zorgen dat het gerecht uit balans raakt.

Wij stellen bewust handelen, het sociale element en gezondheid centraal in ons werk omdat dit ons in staat stelt om in direct contact met gepassioneerde opdrachtgevers te werken aan duurzame, ecologische en sociale projecten, ruimten voor een nieuwe mindset voor de 21e eeuw.

Wil je ook eco-positief leven?
laat je inspireren en creëer ruimte voor een nieuwe mindset

 

gezond

aandacht voor het binnenmilieu

Voor ons is duurzaam bouwen gelijk aan het maken van gezonde gebouwen. Want wat werkelijk goed is voor de gebruiker, is ook goed voor de ecologie waarvan we afhankelijk zijn.

Omdat we maar liefst 85% van ons leven doorbrengen in gebouwen hebben deze een enorme impact op onze gezondheid, gedrag en geestelijke gesteldheid.

In onze projecten creëren we tochtvrije, natuurlijke ventilatie en passen we (natuurlijke) materialen in damp-open constructies toe. Zo kunnen vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen in gebouwen worden voorkomen.

Als coöperatie zijn wij aangesloten bij ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality). Hiermee willen we onze kennis op het gebied van het binnenmilieu delen met andere experts en onze kennis en inzicht blijven verbreden.

Om oplossingen te verifiëren en onderzoeken, monitoren we de luchtkwaliteit en de afgifte van giftige stoffen in onze gebouwen als ze in gebruik zijn.

De door ons gecreerde gebouwen en omgevingen
ademen en leven!

 

circulair

kringloop van grondstoffen

Wanneer er over ‘duurzaam bouwen’ gesproken wordt ligt de focus nog vaak op ‘het energieprobleem’, wat in feite relatief eenvoudig op te lossen is, dit terwijl er momenteel nog maar zeer beperkt gekeken wordt naar het gebruik van grondstoffen.

Het denken in kringlopen, of zogenaamde ’circulaire’ principes, is van belang om de wereld om ons heen niet langer uit te putten. Er zijn ‘technische’ kringlopen, welke in de regel energie intensief zijn en nog maar net in ontwikkeling en er zijn ‘natuurlijke’ kringlopen die energie arm zijn en er vaak al waren voordat de mens er was.

Wij proberen over het algemeen natuurlijke kringlopen (en materialen) te stimuleren en integreren waar dat kan en technische kringlopen toe te passen waar het moet. We geloven niet in enkelvoudige benaderingen maar wel in een frisse kritische blik met liefde voor mens en milieu.

slim|circulair
van be.zit naar be.staan

 

biobased

oorsprong van materialen

Natuurlijk materialen zijn doorgaans gezonder voor de mens, wij maken daarom binnen onze ontwerpen zo veel mogelijk gebruik van materialen uit ‘natuurlijke’ kringlopen. Denk bijvoorbeeld aan hout uit duurzaam beheerde Europese bossen, natuurlijke isolatiematerialen zoals vlas, hennep, stro en houtvezel, afwerkingen van leem- en schelpenstuc. 

De door ons gecreerde gebouwen en omgevingen
ademenen en leven!

biodiversiteit

bouwen met oog voor de natuur

Natuurinclusief bouwen draagt bij aan de bevordering van de lokale biodiversiteit, de kwaliteit van de leefomgeving waaronder de gezondheid van bewoners, het temperen van de temperatuur en vermindering van de luchtvervuiling.

Wij ontwerpen met oog op behoud en ontwikkeling van biodiversiteit,  met relatief eenvoudige voorzieningen kan veel bereikt worden, onze voorkeur heeft het om dit integraal te bekijken (zodat ook op wijknivo aansluiting gezocht kan worden).

We integreren bijvoorbeeld inbouwkasten / broedpannen voor broedende vogels of voor vleermuizen. Onze ontwerpen bevatten vaak groene daken en/of groene muren die zorgen voor een betere. Ook houden we in onze ontwerpen rekening met een natuurlijke manier van lokale waterinfiltratie en hergebruik van water zodat er minder drinkwater verspilt hoeft te worden.

De door ons gecreerde gebouwen en omgevingen
ademenen en leven!

energiezuinig

van EPC nul tot volledig zelfvoorzienend

Binnen onze ontwerpen proberen we door verschillende ontwerpmiddelen de energievraag zoveel mogelijk te beperken, zoals door: compact te bouwen, goed te isoleren en de juiste oriëntatie op de zon. Wij gaan bij het ontwerp bij voorkeur uit van een low-tech energie concept met duurzame energiebronnen, waarbij de basis goed en begrijpbaar moet zijn voor de gebruiker. Daarbij hoort ook voorlichting over het gebruiksgebonden verbruik zoals energie door apparatuur in relatie tot het toegepaste energiesysteem.

Een groot deel van de woningen die wij ontwerpen zijn energieleverend. Daarnaast ontwerpen we ook volledig zelfvoorzienende woningen (de zgn autarke woningen), die geen aansluiting meer hebben op gas, water, riolering of elektra. 

 

De door ons gecreerde gebouwen en omgevingen
ademenen en leven!

collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

sociaal duurzame woonomgevingen

We hebben veel ervaring met ecologische CPO projecten, in deze projecten ontwikkelen we samen met toekomstige bewoners een kwalitatieve duurzame woonomgeving waarin ruimte is voor zowel gezamenlijke als individuele wensen. Door middel van gezamenlijke workshops en individuele sessies ontwikkelen we samen met de groep een plan, dit gaat altijd in dialoog tussen ambities en mogelijkheden. Dit resulteert altijd in een woonproject van hoge kwaliteit, waarin bijzondere woonwensen tot werkelijke uitvoering hebben kunnen komen.

error: please contact us to use our content